• Mihalkovo bottle 1956
 • Mihalkovo bottle 1967
 • Mihalkovo bottle 1987
 • Mihalkovo bottle 2010
 • Mihalkovo bottle 2011
 • Mihalkovo bottle 1956
 • Mihalkovo bottle 1967
 • Mihalkovo bottle 1987
 • Mihalkovo bottle 2010
 • Mihalkovo bottle 2011

История

 • 1936 г. – откриване на извора в мест­ността „Посестра“ в долината на р.Въча, на 2 км източно от с.Михал­ково;

 • 1939 г. – Девинската общинска комисия за позем­ле­ната собственост и комаса­ция взима реше­ние да одържави земи в радиус от 500 метра около извора;

 • 1942 г. – направена е първата копка, шахта и анализ на водата;

 • 1956 г. – в дъсчена барака се напълва ръчно първа­та бутилка с михал­ковска вода, която става експо­нат на Пловдивския панаир, като впослед­ствие за бутилирането се изпол­зват еднокранки и немска миялна машина;

 • 1970 г. – открита е новата фабрика;

 • 1990 г. – компанията е регист­рирана като трудово-производителна коопе­рация (ТПК). Сега ТПК концен­трира своята дейност изцяло върху добиването и бутилира­нето на естествено газирана вода и изворна вода;

 • 2000 г. – създадено е Михалково АД – акционерно дружество със 100% частен капитал, което поема изцяло търгов­ската дейност;

 • 2008 г. – пуска на пазара нов продукт – изворна вода „Михалково“;

 • 2012 г. – открива се новият цех на фабриката;

 • 2013 г. – предлага на своите клиенти уникалния си продукт – аромати­зирана естествено газирана вода, с три нови вкуса – лимон, касис и праскова;

 • 2013 г. – създава се нова мар­ка напитки – „ВИТУ“ – ниско­калорична безал­кохолна напитка с четири свежи вкуса – ябълка, лимон, порто­кал и кола с ягода;

 • 2014 г. – за първи път на българ­ския пазар се пуска изворна вода в еколо­гична картонена опаковка Bag-in-box от 10 и 15 литра, а по-късно и от 14 л;

 • 2015 г. – пуска се изворна вода в стъкле­на бутилка от 0,300 л. водата се пред­лага в бутилки от бяло стъкло, с удобна форма и плътно затваряща се капачка;

 • 2016 г. – по повод 60-годишни­ната от първо­то бутили­ране на естест­вено гази­рана вода се открива чешма пред фабриката, от която тече естест­вено газирана вода.

 • 2017 г. – откриване на новия Логистичен център на Компанията за бутили­ране на минерална вода Михал­ково в Пловдив на Околовръстен път.

 

Извори

ТПК „Михалково” притежава концесия за водоползване на находище „Михалково", с. Михалково , община Девин, със сондажи 1аВП и 1 ВКП, от които се бутилира естест­вено газираната минерална вода Михалково със съдър­жание на свободен въглероден двуокис.

Тя е единствената естествено газирана минерална вода у нас и на Балканите, както и една от малкото минерални води в Европа, които се добиват в естествено газирано състояние. Благоприятна е за лечение на заболявания на сърдечно-съдовата, храно­смилателната, нервната систе­ма и на ендо­кринно-обменни заболявания.

През 2008 г. Михалково пуска на пазара нов продукт – изворна вода Михалково. Изворна вода Михалково е чиста планинска вода от Родопите. Извира на 1800 m надморска височина в подножието на връх „Модър”. Изворна вода Михалково е ниско минерализирана вода, подходяща за ежедневна употреба от всички възрастови групи.

 

 

Награди

 • Изворна вода Михалково е носител на специалната награда в катего­рията „Нова марка или бизнес” от национал­ния конкурс „Иновации в безалкохолната промишленост – 2009 г.”;

 • Награда от конкурса „Големите малки“ на в-к „24 часа“ и в-к „Труд“ за МВМ Груп – търговската фирма на продук­тите с марка „Михалково“ през 2015 г.;

 • Изворна вода Михалково е носител на Златен знак и почетна грамота за принос в развитието на българската икономика на БСК през 2016 г.;

 • Приз „Зелена иновация“ и „Сертификат за зелена компания“ от Конкурса „Най-зелените компании на България“ – b2b Media през 2016 г.;

 • Отличие в Категория „Бизнес идея на годината“ на Годишните награди на b2b Media през 2016 г.

 

 

Сертификати

Михалковските води са сертифицирани по:

SGS DE13/223574841 Mihalkovo TPK
SGS - DE13/223574841
SGS DE13/223574850 Mihalkovo JSC
SGS - DE13/223574850
ISO 9001:2015 – 11.06.2020

 

 

ПАРТНЬОРИ / ЧЛЕНСТВО:

bsda logo
ahk bulgarien
Кристално чисти